Fase 2, 3 én de vrije kavels gaan op dinsdag 6 december 2022 in verkoop! In deze nieuwsbrief lichten we de verkoopprocedure van fase 2, 3 én de vrije kavels toe en leggen we je uit hoe je voorrang kunt krijgen bij de toewijzing van de projectmatige woningen uit fase 2 en 3.

Oriëntatiegesprek voor de woningen van fase 2 en 3 Krekenbos

Net zoals bij fase 1 is het mogelijk om voorrang te krijgen bij de toewijzing. Hiervoor dien je een oriëntatiegesprek in te plannen bij NEXTHome, onze hypotheekcoach. In een oriëntatiegesprek hoor je of wonen in Krekenbos haalbaar (kun je de benodigde hypotheek krijgen) en betaalbaar (vind jíj de maandlast die gaat ontstaan oké) is. Bij een positieve uitslag horen wij van NEXTHome dat jij groen licht hebt en dan heb je voorrang bij de toewijzing.

Kandidaten die een positieve uitslag van het oriëntatiegesprek hadden voor Krekenbos fase 1, maar helaas geen woning toegewezen hebben gekregen, hebben als eerste voorrang op de toewijzing. Deze kandidaten dienen bij de inschrijving voor Krekenbos fase 2 en 3 op uiterlijk vrijdag 2 december 2022 een update van dit oriëntatiegesprek met NEXTHome te hebben gehad.

We doen dit zo omdat we uiteraard wel willen weten dat iemand de woning ook daadwerkelijk af kan nemen voordat we iemand voorrang geven. Ook is het zo dat NEXTHome alleen groen licht mág geven als je jouw beoogde nieuwe woning ruim kunt financieren.

Maak snel en vrijblijvend een (gratis) afspraak voor een oriëntatiegesprek. NEXTHome is te bereiken op 0186-745772. Mailen kan naar info@nexthome.nl. Oriëntatiegesprekken met NEXTHome zijn mogelijk vanaf 22 november tot uiterlijk 2 december.

Let wel: je hypotheek sluit je rechtstreeks af bij een bank of adviseur naar éigen keuze, NEXTHome sluit zelf géén hypotheken af voor Krekenbos fase 2 en 3. De Financiële Coaches van NEXTHome zijn er bij iedere stap van je aanvraag voor je als sparringpartner en/of bij onduidelijkheden.

Verkoopprocedure vrije kavels

Ook de verkoop van de vrije kavels gaat van start op dinsdag 6 december 2022. Tijdens de start verkoop is de informatie over de kavels beschikbaar en staat de makelaar en ontwikkelaar klaar om je te informeren over het proces voor de aankoop van een kavel.

Na de start verkoop is het mogelijk om je vóór 12 december 9.00 uur in te schrijven voor één of meerdere kavels. Na de sluiting van de inschrijftermijn vindt, indien er meerdere gegadigden voor een kavel zijn, een loting plaats door de notaris. Alle inschrijvers worden door de makelaar geïnformeerd over de uitkomst van de loting, waarna met desbetreffende kandidaten een persoonlijk gesprek zal plaatsvinden.

Na het persoonlijke gesprek is het mogelijk tegen een optievergoeding een optieovereenkomst te sluiten, en kan er gestart kan worden met het de eerste schetsen van de woning. De uitgebreide procedure voor het kopen van een kavel en alle overige benodigde informatie zal tijdens de start verkoop beschikbaar zijn.

Vriendelijke groet,

Het verkoopteam van Krekenbos